Under construction

 

Liften e.d.

Nou hier hoef ik geen linken te plaatsen kijk maar op Liften.startpagina.nl

Er bestaat een wettelijke plicht om liften en roltrappen periodiek ,elke anderhalfjaar,door een bevoegde instantie te laten keuren. Voor nieuwe installaties geldt zelfs dat ze binnen het eerste jaar moeten worden gekeurd. U dient er in dit geval zelf zorg voor te dragen dat de installatie bekend is bij een keurende installatie. Deze keurende instantie geeft een onafhankelijk oordeel over de veiligheid van de installatie.

Keurende Instanties

Terug naar de startpagina